Doktorati v 2014

datum: 06.01.2015

V letu 2014 je v okviru Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina in somentorstvom izr. prof. Bojana Podgornika potekal zagovor doktorata dr. Jureta Jerine z naslovom Tribološke lastnosti prevlek pri povšanih temperaturah.

Dr. Jure Jerina: Tribološke lastnosti trdih prevlek pri povišanih temperaturah

Doktorska naloga obravnava inženiring kontaktnih površin primernih za preoblikovanje aluminija in njegovih zlitin v temperaturnem območju med 20 °C in 500 °C. Uporabili smo dve trdi prevleki CrN in TiAlN ter konvencionalno orodno jeklo za delo v vročem in ovrednotili njihove tribološke lastnosti v drsnem kontaktu z aluminijevo zlitino EN AW-6060. V ta namen razvitem tribološkem preizkuševališču in ob uporabi naprednih površinskih analiznih tehnik smo dokazali, da je z uporabo trdih prevlek mogoče znižati trenje, kot tudi povečati odpornost površin na nastanek prenosnega filma aluminijeve zlitine. Raziskali in določili smo mehanizme prenosa aluminijeve zlitine na raziskovanih površinah v odvisnosti od temperature in drsne razdalje, ter preverili učinek trdnih maziv na tribološki kontakt prevlek in aluminijeve zlitine.