Nagrade in priznanja v letu 2013

datum: 13.01.2014

V letu 2013 je več sodelavcev Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo prejelo nagrade, ki jih podeljuje Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

Dr. Janez Kogovšek: Priznanje Fakultete za strojništvo za kakovostne publikacije

Dr. Janez Kogovšek, raziskovalec in asistent v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo, je prejel priznanje Fakultete za strojništvo sodelavcem mlajšim od 35 let za kakovostne publikacije v preteklem študijskem letu. Priznanje je prejel za objavo treh publikacij v svetovno priznanih strokovnih revijah z SCI indeksom.

Dr. Rok Simič: Priznanje Fakultete za strojništvo za kakovostne publikacije

Dr. Rok Simič, raziskovalec in asistent v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo, je prejel priznanje Fakultete za strojništvo sodelavcem mlajšim od 35 let za kakovostne publikacije v preteklem študijskem letu. Priznanje je prejel za objavo kar štirih publikacij v svetovno priznanih strokovnih revijah z SCI indeksom.

Dr. Aljaž Pogačnik: Priznanje Fakultete za strojništvo za kakovostne publikacije

Dr. Aljaž Pogačnik, raziskovalec v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo, je prejel priznanje Fakultete za strojništvo sodelavcem mlajšim od 35 let za kakovostne publikacije v preteklem študijskem letu. Priznanje je prejel za objavo treh publikacij v svetovno priznanih strokovnih revijah z SCI indeksom.

Marko Polajnar: Nagrada Fakultete za strojništvo za uspešno predstavljanje raziskovalnega dela v mednarodnem prostoru

Marko Polajnar je v letu 2013 rezultate svojega znanstvenega in raziskovalnega dela uspešno predstavljal v mednarodnem prostoru in sicer preko objav dveh izvirnih znanstvenih člankov in udeležbe na konferencah. Tako je v letu 2013 v soavtorstvu objavil dva znanstvena članka in sicer v reviji Tribology International in reviji Tribology Letters. Pri tem velja izpostaviti, da je bil članek v reviji Tribology Letters sprejet za objavo v rekordno kratkem času in sicer v manj kot mesecu dni od dneva oddaje članka v pregled, kar kaže na pomembnost in aktualnost obravnavane tematike. Poleg tega je rezultate svojega raziskovalnega dela v obliki dveh prispevkov predstavil tudi na Svetovni tribološki konferenci (WTC, Torino, 2013), ki je največja konferenca s področja tribologije v svetovnem merilu in poteka le vsaka štiri leta. Rezultati njegovih raziskav so bili do sedaj v obliki vabljenih predavanj predstavljeni tudi na mnogih drugih konferencah v tujini.

Blaž Žugelj: Fakultetna Prešernova nagrada za raziskovalno delo v letu 2012/2013

Nagrado je prejel za delo z naslovom: Vpliv površinskega naboja na tribološke lastnosti keramike SiC in Si3N4 pri mazanju z vodo.