Tribology of Ceramics and Composites: a materials science perspective, Wiley (B. Basu, M. Kalin)

datum: 14.11.2012

Na preko 500 straneh knjiga predstavi osnove tribologije ter podrobno opiše atraktivne lastnosti keramike in kompozitov, z njihovimi temeljnimi mehanizmi trenja in obrabe ter številne primere uporabe teh materialov.

Posebej pomembno je, da so tribološki procesi obravnavani skozi prizmo lastnosti materialov, kar je tudi združilo avtorja različnih strokovnih predznanj v tej knjigi.

Povezava do knjige:

Tribology of Ceramics and Composites: A Materials Science Perspecitve