NOVO! 3D optični interferometer z resolucijo boljšo od nm.

datum: 09.10.2014

Nova pridobitev v TINTu je vrhunski 3D optični interferometer, ki uporablja belo ali zeleno svetlobo in dosega resolucijo boljšo od nm.

Nova pridobitev v TINTu je vrhunski 3D optični interferometer, ki uporablja belo ali zeleno svetlobo in dosega resolucijo boljšo od nm.  

V začetku novembra smo namestili 3D optični interferometer za analizo površin z resolucijo manjšo od nm. MIkroskop deluje na principu interference bele ali zelene svetlobe in omogoča meritve topografije površin, obrabnih volumnov, parametrov hrapavosti, tako v 2D kot v 3D. Ločljivost meritve v X in Y-smeri je 40 nm medtem ko je ločljivost v Z-smeri pod 1 nm.

Več o 3D optičnem mikroskopu - tukaj.