Zgodovina strojništva in tehniške kulture na Slovenskem (urednik: dr. M. Kalin)

datum: 08.11.2012

Predstavitev zgodovine strojništva in tehniške kulture na Slovenskem na 540 straneh.

540 strani dolga monografija predstavi razvoj strojništva in tehniške kulture na Slovenskem. Opisani so dosežki v posameznih obdobjih, ključni ustvarjalci, meceni in izumitelji ter razvoj sodobnega strojništva v 20. stoletju z njegovimi ustvarjalci. Knjiga se sklene z razvojem Univerze v Ljubljani in Fakultete za strojništvo od 1919 dalje ter predstavitvijo današnjih najuspešnejših slovenskih podjetij.

Povezava do knjige:

Zgodovina strojništva in tehniške kulture na Slovenskem