Marko Sedlaček je prejel Zlati znak Jožefa Stefana

datum: 13.01.2014

Marko Sedlaček je prejel Zlati znak Jožefa Stefana za doktorsko delo z naslovom: Vpliv topografije na tribološke lastnosti kontaktnih površin.

Zlati znak Jožefa Stefana se podeljuje vsako leto za odmevna doktorska dela s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved. Vsako leto Institut podeli največ tri nagrade.