Eva Oblak in Marko Sedlaček sta prejela nagradi Fakultete za strojništvo

datum: 13.01.2014

Eva Oblak je prejela fakultetno Prešernovo nagrado za raziskovalno delo, Marko Sedlaček pa je prijel priznanje za kakovostne publikacije v preteklem študijskem letu.

Na tradicionalnem novoletnem srečanju sta dva izmed naših zaposlenih prejela nagradi za svoje kvalitetno in uspešno delo.

Eva Oblak, mlada raziskovalka v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo, je prejela fakultetno Prešernovo nagrado za raziskovalno delo v letu 2011/2012. Nagrado je prejela za delo z naslovom: Določanje in vrednotenje mejnih mazalnih filmov na nekonvencionalnih materialih s pomočjo mikroskopa na atomsko silo

Dr. Marko Sedlaček, raziskovalec z doktoratom v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo, je prejel priznanje Fakultete za strojništvo sodelavcem mlajšim od 35 let, za kakovostne publikacije za izkazano publicistično aktivnost za preteklo študijsko leto. Priznanje je prejel za objavo štirih publikacij v svetovno priznanih strokovnih revijah z SCI indeksom.