SLOTRIB 2018

datum: 06.07.2018

Posvetovanje SLOTRIB 2018 je potekalo 20. novembra 2018 v Radisson Blu Plaza hotelu v Ljubljani.

Slovensko društvo za tribologijo je organiziralo tradicionalno strokovno posvetovanje s področja tribologije, maziv in tehnične diagnostike, SLOTRIB 2018.

Posvetovanje je potekalo 20. novembra v Ljubljani, v hotelu Radisson Blu Plaza.

Več informacij si preberite na letaku ali spletni strani konference