Zadnji zagovori doktoratov

datum: 20.12.2018

V decembru 2018 je v okviru Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo svoje doktorsko delo zagovarjal Dejan Poljanec.

Dr. Dejan Poljanec: Tribološko optimiranje aksialnih drsnih obročev za avtomobilske alternatorje


Doktorsko delo obravnava vpliv obratovalnih parametrov (drsna hitrost, normalna kontaktna sila, električni tok in smer toka) na tribološke in električne lastnosti inovativne konstrukcije drsnega električnega kontakta. Namensko tribološko preizkuševališče, ki je tudi predstavljeno v tem delu, je bilo razvito v ta namen. Iz prvotnih osmih grafitnih materialov smo pri zahtevnejših obratovalnih pogojih izbrali tri grafitne materiale (trdi ogljik, elektrografit in polimerno vezan grafit) in jih nadalje podrobneje preučevali v isto-parnih kontaktih in v parih z bakrom. Pri vseh pogojih smo zaznali nastanek specifičnih površinskih filmov, ki ključno vplivajo na lastnosti drsnega električnega kontakta. Gladek, kompakten film, ki prekriva večino kontakta praviloma omogoča dobre tribološke lastnosti in stabilno obratovanje kontakta. Z grafit/grafit pari je možno doseči boljše tribološke in električne lastnosti kot z grafit/baker pari. Izbrani polimerno vezan grafit se je izkazal za najprimernejšega tako v paru z bakrom, še posebej pa v isto-parnem kontaktu. Smer električnega toka nima vpliva na obnašanje grafit/grafit kombinacij medtem, ko se pri grafit/baker kombinacijah negativne grafitne površine bolj obrabljajo od pozitivnih grafitnih ter pozitivne bakrene površine bolj od negativnih bakrenih površin. Rezultati dokazujejo velik potencial grafit/grafit materialnih kombinacij v disk-disk drsnem električnem kontaktu, saj je možno doseči dobro učinkovitost kontakta in zelo nizko obrabo.