“Kick-Off” sestanek projekta GreenTRIBOS in prvi 14-dnevni dogodek

datum: 17.12.2020

Začetni »Kick-Off« sestanek doktorskega programa GreenTRIBOS in 1. 14-dnevni dogodek se je odvijal med 19. in 30. oktobrom 2020.

GreenTRIBOS (≈3 mio €) je napreden in edinstven doktorski program o zeleni tribologiji za trajnostno inženirstvo, ki ga izvajajo Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), evropski skupni doktorati (EJD) o zeleni tribologiji za trajnostno inženirstvo.

Združuje štiri vodilne svetovne akademske člane s področja tribologije; Univerza v Ljubljani, Univerza v Coimbri, Univerza v Leedsu in Univerza za tehnologijo Luleå, vključno s 26 najbolj inovativnimi industrijskimi partnerji iz 10 držav, kot so VOLVO, TOTAL, SKF itd.

Med 664 interesenti z vsega sveta je bilo izbranih 12 visoko motiviranih raziskovalcev (ESR). Delali bodo v treh znanstveno zasnovanih delovnih svežnjih, da bi razvili integrativne zelene koncepte, njihove funkcionalne mehanizme in analize življenjskega cikla, da bi preverili trajnost, pa tudi kvantificirali tribološko učinkovitost za zmanjšanje porabe energije, izčrpavanja virov in onesnaževanja emisij. Podrobnosti raziskovalnih projektov so na naslednji povezavi https://www.greentribos.eu/research-projects/ .


Začetni »Kick-Off« sestanek GreenTRIBOS in 1. 14-dnevni dogodek se je odvijal med 19. in 30. oktobrom 2020, ki ga je uspešno organizirala Univerza v Leedsu z Velike Britanije. Celoten dvotedenski dogodek je potekal na spletu prek aplikacije Teams. Tako smo vsi prispevali k izboljšanju pandemije Covid19. Po najboljših močeh smo se držali navodil in predpisov vlad EU in zmanjšali neposredne stike. Nenazadnje smo s preklopom na spleti dogodek vsi vplivali k bolj zelenemu okolju.

Raziskovalce je nagovoril dekan Fakultete za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Prof. Dr. Mitjan Kalin (koordinator projekta). Prijazno je pozdravil in čestital raziskovalcem, ki so bili izbrani za sodelovanje v projektu Marie Skłodowska-Curie (MSCA), ki jih financira EU. Dodatne uvodne besede je imel tudi Dr. Stojan Sorčan, nacionalna kontaktna oseba za MSCA. Izrazil je podporo in ponos GreenTRIBOS projektu in zaželel plodno sodelovanje med člani.


Na t. i. “Kick-Off” začetnem sestanku smo navzoči izvedeli podrobno strukturo projekta. Seznanjeni smo bili z izvedbenim načrtom ter delovnimi sklopi in podprojekti. Raziskovalci so se predstavili in se med seboj spoznati, saj bodo skupaj delali na različnih podprojektih zelene tribologije.

Srečanje je bilo spodbudno in uspešno. Poleg tega je bilo v veselje prvič videti vse zbrane raziskovalce, mentorje in ostal, ki so del projekta.

Veselimo se naslednjega 2. dvotedenskega dogodka, ki ga bo organizirala Fakulteta za strojništvo Univerza v Ljubljani, kjer bodo raziskovalci predstavili prvi rezultate.

Marko Soderžnik, 17.12.2020