Nova knjiga Friction and Wear of Ceramics

datum: 09.02.2021

V letu 2020 je bila pri založbi John Wiley & Sons izdana nova knjiga o tribologiji keramičnih materialov, ki jo je soustvaril prof. dr. Mitjan Kalin.

Knjiga Friction and Wear of Ceramics: Principles and Case Studies pokriva širše področje tribologije in predstavi temeljna znanja glede procesiranja materialov in aplikacij tribologije. Študentom in raziskovalcem omogoča enostavno in celostno razumevanje triboloških procesov trenja in obrabe, s poudarkom na naprednih keramičnih materialih. Podrobneje so razloženi tudi mehanizmi obrabe različnih materialov na mikro nivoju, kar bralcem podaja dobro osnovo za snovanje in razvoj naprednih keramičnih materialov, predvsem za tribološke aplikacije.

Glavne tematike v knjigi vključujejo: osnove procesiranja keramičnih materialov in mehanske lastnosti pomembnih oksidnih in neoksidnih keramičnih sistemov; najnovejša raziskovalna odkritja na področju keramičnih kompozitov s študijo primera drsnega obnašanja silicijevega karbida (SiC) v suhem; erozijsko vedenje keramičnih materialov s študijo primera erozije SiC in ZrB2 kompozitov pri visokih temperaturah; redko obravnavano obrabno vedenje keramičnih prevlek s študijo primera abrazije WC-Co prevlek ter dodatno poglavje z različnimi vrstami vprašanj za utrjevanje znanja.