Teme RRP zaključnih nalog na TINTu

datum: 18.03.2021

Vse zainteresirane študente vabimo, da nas kontaktirate.

Objavljen je seznam možnih tem RRP zaključnih nalog v sklopu Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo za 2021.

Vse zainteresirane študente vabimo, da nas kontaktirate.V kolikor bi želeli v zaključni nalogi obravnavati tudi kakšno drugo temo z našega področja delovanja, nam tudi lahko pišete in se bomo poskusili dogovoriti.  

Predstojnik katedre: prof. dr. Mitjan Kalin

Email kontakt: marko.polajnar@tint.fs.uni-lj.si in jozi.sterle@tint.fs.uni-lj.si

 1. Določanje teoretičnih in dejanskih odstopkov zobnikov, vpliv izdelave na obrabo
 2. Vpliv drsenja in kotaljenja pri ubiranju polimernih zobnikov
 3. Pregled literature na temo kontaktov z visokimi drsnimi hitrostmi in osnovni koncept za konstruiranje preizkuševališča
 4. Vpliv mazanja na delovanje polimernih zobnikov
 5. Kontaktni tlaki v tribološkem kontaktu med polimernim in jeklenim materialom (teoretična in eksperimentalna analiza).
 6. Določevanje površinske energije adsorbiranih filmov z dvema različnima tehnikama (AFM in Kot omočljivosti)
 7. Določevanje kvantitativnega koeficienta trenja na nano-skali
 8. Določevanje mehanskih lastnosti na nano-skali
 9. Vpliv mejnih filmov aditivov na debelino EHD filma
 10. Pregled stanja razvoja maziv za električne avtomobile
 11. Uporaba bio-razgradljivih maziv v strojništvu
 12. Tribo-električni kontakti
 13. Pregled stanja tehnologije MEMS in Nano-generatorjev
 14. Uporaba masti za mazanje polimerov
 15. Topografija površin s spektralnimi momenti (modeli) in primerjava s konvencionalnim inženirskim popisom hrapavosti
 16. Primerjava meritve histereze kota omočljivosti med dvema metodama (nagib kapljice vs. vpihovanje kapljice)
 17. Proizvodnja maziv v Sloveniji - pregled koliko se količinsko proizvede maziv (+katere vrste) v Sloveniji in kolikšna je letna poraba (samozadostnost proizvodnje)
 18. Razširjenost uporabe Popolnega proizvodnega vzdrževanja (TPM) v slovenski industriji
 19. Razširjenost uporabe LEAN (vitka proizvodnja) v slovenski industriji
 20. Mehanizmi obrabe orodja pri štancanju
 21. Termična prevodnost površinskih prevlek (vrednosti in merilne tehnike - prednosti in slabosti)
 22. Analiza mazanja na elektro-pločevini pri štancanju
 23. Izračuni zobnikov za različne primere obremenitev v programu KissSoft (vplivni parametri)
 24. Merjenje hrapavosti površin z optičnim interferometrom, vpliv naprševanja zlata, preračun topografskih parametrov po standardu, primerjava z 2D linijskim profilometrom
 25. Indeks plastičnosti, analiza vpliva kriterija definiranja vršičkov, vpliv obdelave površin, povezava z obrabo
 26. Delovanje EDS načina na SEM napravi, analiza EDS rezultatov obrabnih sledi
 27. Merjenje mikro-trdote pri različnih materialih in vpliv na tribološke lastnosti