Novo preizkuševališče za realno kontaktno površino med gibanjem

datum: 19.04.2021

Preizkuševališče za določanje realne kontaktne površine med gibanjem po optični metodi.

Razvili smo novo, namensko preizkuševališče za raziskave in določevanje realne kontaktne površine v drsnih kontaktih, ki temelji na optični metodi. S preizkuševališčem bomo izvajali in-situ meritve realne kontaktne površine pri različnih kontaktnih pogojih, kar nam bo omogočalo neposreden vpogled v evolucijo realne kontaktne površine različnih materialov in boljše razumevanje kontaktnega vedenja kontaktov večih vršičkov.

Specifikacije:

Kontakt: vzorec - safirno steklo

Gibanje: linearno drsno gibanje (enosmerno ali recipročno)

Obremenitev: do 450 N normalne sile in do 120 N tangencialne sile

Hitrost: do 2 mm/s

Drsna pot: 20 mm

Resolucija: lateralna ločljivost slike kontakta boljša od 1 μm