Nov 3D digitalni mikroskop

datum: 14.07.2021

Z dodatnim nano-točkovnim konfokalnim profilometrom za nedestruktivno karakterizacijo.

Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo se je dodatno opremil z najsodobnejšim 3D digitalnim mikroskopom z dodatnim nano-točkovnim konfokalnim profilometorm Hirox HRX-01 & NPS. Naprava sklaplja visokoločljivo nano‐metrsko karakterizacijo površin in površinskih filmov ob sočasni mikro‐metrski geometrijski karakterizaciji na realnih inženirskih komponentah v več‐milimetrskih dimenzijah. Njegova ključna lastnost in edinstvena prednost je sub‐mikronska površinska in geometrijska karakterizacija na velikih inženirskih komponentah, kot so strojni elementi, npr. zobniki, ležaji idr, s popolnoma ne destruktivno karakterizacijo.