Konferenca Wear of materials – WOM 2021

datum: 11.05.2021

Člani TINT-a smo se konference udeležili s prispevkom »Effects of slide-to-roll ratio and temperature on the tribological behaviour in polymer-steel contacts and a comparison with the performance of real-scale gears« avtorjev S. Matkovič in M. Kalin.

Od 26. do 29. 4 2021 je potekala 23. mednarodna konferenca o obrabi materialov (WOM). Poudarek konference je bil na razumevanju triboloških pojavov ter znanstvenem napredku v zadnjih letih. Prispevki so bili razdeljeni v sekcije, ki so pokrivale problematiko obrabe orodij in orodnih materialov, erozije, abrazivne obrabe, nadzorovanja obrabe, teksturiranja površin, obrabe v letalski industriji, obrabe polimerov in simulacije obrabe ter drugih.

Prispevek je bil pozitivno sprejet, konferenca pa je omogočila interakcijo raziskovalcev in inženirjev z različnih področij ter izmenjavo mnenj in najnovejših znanj. Poleg WOM konference je potekala tudi 5. mednarodna konferenca na področju Biotribologije, kjer so bili predstavljeni znanstveni napredki na področju tribologije materialov, ki se uporabljajo v interakciji z biološkim sistemom.