SLOTRIB 2022

datum: 16.06.2022

V organizaciji Slovenskega društva za Tribologijo je v torek, 7. junija 2022, v Portorožu potekalo že 14. posvetovanje o tribologiji, mazivih in zelenih tehnologijah SLOTRIB 2022, ki že od leta 1994 naprej tradicionalno poteka na vsaki dve leti. Letošnje posvetovanje, je po štiriletnem premoru, ki ga je krojila epidemija Covid-19, prvič potekalo skupaj z industrijskim forumom IRT.

Posvetovanje je z vabljenim predavanjem odprl ustanovitelj Slovenskega društva za tribologijo, njegov častni član in pobudnik posvetovanja Slotrib, zaslužni profesor dr. Jože Vižintin, ki je predstavil širši pogled na stanje inovacij v Sloveniji, trenutne težave in prihajajoče izzive, na katere bo potrebno odgovoriti, če želimo v Slovenski industriji dvigniti dodano vrednost.

Širši pogled na vedno bolj aktualno problematiko vpliva industrije in novih rešitev na okolje je v nadaljevanju podal doc. dr. Mitja Mori iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki je poudaril pomen celostnega vrednotenja okoljskih vplivov skozi celotno življenjsko dobo nekega izdelka.

Sklop vabljenih predavanj sta zaključila dr. Milan Kambič iz podjetja OLMA d.o.o., ki je na konkretnem primeru iz prakse pokazal kako lahko z uporabo vrhunskega hidravličnega olja znižamo stroške in dr. Aljaž Pogačnik s prikazom optimizacije plastičnih zobnikov, za katere je kot zanimivost navedel, da danes v osebnih avtomobilih že prevladujejo nad klasičnimi kovinskimi.

Slika2

V nadaljevanju konference so se zvrstila še druga zanimiva predavanja, ki so pokrivala raznolika področja in sicer od konvencionalnih izdelovalnih tehnologij kot je štancanje, do vedno bolj aktualnih 3D tiskanih izdelkov in uporabe polimernih materialov za različne aplikacije, kot so na primer plastični zobniki.

Organizatorji smo veseli pozitivnega odziva udeležencev konference, ki so dobro sprejeli skupno organizacijo s forumom IRT, zato se že veselimo skupnega nadaljevanja in okroglega 15. posvetovanja v letu 2024.

Več informacij o Slotribu 2022 je dostopnih tukaj.

doc.dr. Marko Polajnar