dr. Luis Bartolomé

Kratka biografija

Luis Bartolomé je leta 2006 diplomiral iz fizike (smer: fizika trdnih snovi) na fakulteti: Faculty of Science and Technology, University of the Basque Country (Bilbao, Španija). Istega leta se je zaposlil kot raziskovalec na oddelku za akustiko in vibracije Fagor-Hometek (The innovation center of Fagor, Španija). Leta 2008 se je vpisal na Fakulteto za strojništvo, University of Mondragon, kjer je dokončal magisterij s področja mehanskega obnašanja materialov. Istočasno se je vključil v Surface Technology Research Group, kjer je bil zaposlen kot raziskovalec (doktorski študent). Leta 2012 je študij zaključil z doktorsko nalogo: “Theoretical, experimental and numerical analysis of mechanical and contact behaviours of a thermoplastic polyurethane elastomer used as cover rope in lift industry”, pod mentrostvom Dr. Wilson Tato. Po končanem doktoratu se je zaposlil na razvojnem oddelku podjetja Meler Group.

V letu 2014 je prejel Marie Curie štipendijo in se pridružil Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo, kot po-doktorski študent pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina.

Referenčni projekti:

Publikacije