dr. Eva Oblak

Kratka biografija

Eva Oblak se je rodila leta 1987 v Ljubljani. Po končani gimnaziji leta 2006 se je vpisala na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, študij pa zaključila leta 2011 z diplomsko nalogo z naslovom Določanje nastanka mejnih filmov z meritvami na makro in nano skali pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina. Nato se je še istega leta zaposlila kot mlada raziskovalka na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo.

Publikacije