doc. dr. Marko Polajnar

Telefon

+386 1 4771 467

E-pošta

Kratka biografija

Marko Polajnar se je rodil leta 1985 v Ljubljani. Po končani gimnaziji leta 2004 se je vpisal na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, študij pa zaključil leta 2010 z diplomsko nalogo z naslovom Vpliv površinskih energij in omočljivosti površin na koeficient trenja v mazanih kontaktih pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina. Za raziskovalno delo z naslovom Zdrs maziva na nepopolno omočljivih inženirskih površinah je istega leta prejel tudi fakultetno Prešernovo nagrado. Po opravljeni diplomi se je kot raziskovalec zaposlil na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, ter bil decembra 2010 prvič izvoljen v naziv asistent. V Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo je v okviru doktorskega študija pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina nadaljujeval z raziskavami interakcij med površino trdne snovi in tekočino, zdrsa maziva ob površini trdne snovi in njihovimi vplivi na mazanje triboloških kontaktov in leta doktoriral leta 2015 s tezo z naslovom Vpliv zdrsa med mazivom in površino na tribološke lastnosti mazanih kontaktov.

Referenčni projekti:

Publikacije