dr. Kosta Simonović

Kratka biografija

Kosta Simonović se je rodil leta 1985 v Ljubljani. Odrastel je v Beogradu, kjer se je po končani gimnaziji leta 2004 vpisal na Fakulteto za fiziko Univerze v Beogradu. Študij je zaključil v letu 2010 z diplomsko nalogo z naslovom Dielektrični lastnosti polietilenskih tereftalatnih membran.

Zadnji dve leti je bil zaposlen na Fakulteti za fiziko v Beogradu kot asistent, kjer je bilo njegovo področje raziskovanja karakterizacija površin in modifikacija različnih trdnin. V letu 2012 je prijel Marie Curie  štipendijo in se pridružil Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo kot raziskovalec pod mentorstvom prof. Mitjana Kalina.

Referenčni projekti:

Publikacije