dr. Blaž Žugelj

Telefon

+386 1 4771 460

E-pošta

Kratka biografija

Blaž Žugelj je bil rojen leta 1989 v Ljubljani. Po končani gimnaziji leta 2008 se je vpisal na fakulteto za strojništvo na Univerzi v Ljubljani. Leta 2013 je zaključil študij z delom Vpliv površinskega naboja na tribološke lastnosti keramike SiC in Si3N4 pri mazanju z vodo pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina. Istega leta se je kot mladi raziskovalec zaposlil na fakulteti za strojništvo v Ljubljani v laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo. Njegovo raziskovalno področje je določevanje realne kontaktne površine pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina.

Publikacije