dr. Dejan Poljanec

Kratka biografija

Kolektor orodjarna d.o.o.

Idrija