dr. Alja Kupec

Kratka biografija

Alja Kupec se je po zaključku šolanja na I. Gimnaziji v Celju  vpisala na Naravoslovnotehniško fakulteto (NTF) v Ljubljani. Študij Tekstilstva je zaključila z diplomskim delom z naslovom: Izolacija električno prevodnih vlaken, pod mentorstvom prof. dr. Vilibalda Bukoška in Martina Amberga.  Delo je pripravila na Inštitutu Empa v Švici in je bilo nagrajeno s Prešernovo nagrado Fakultete. 

Svojo študijsko pot je nadaljevala kot mlada raziskovalka na Institutu "Jožef Stefan", na Odseku za elektronsko keramiko, pod mentorstvom prof. dr. Marije Kosec in prof. dr. Barbare Malič. Leta 2014 je na  Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Tanke plasti na osnovi (K₀,₅Na₀,₅)NbO₃ pripravljene iz raztopin.

V naslednjem letu je z diplomskim delom: Oblikovanje diskretnih struktur (K₀,₅Na₀,₅)NbO₃ pod mentorstvom prof. dr. Diane Gregor Svetec in prof. dr. Barbare Malič zaključila študij Grafične tehnologije (NTF).

Leta 2016 se je zaposlila na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo.

Publikacije