dr. Hari Shankar Vadivel

Kratka biografija

Hari Shankar Vadivel se je po končani diplomi s področja nanotehnologije leta 2014 vpisal na Skupni evropski magistrski program tribologije površin in kontaktov – TRIBOS. Leta 2016 je študij uspešno zaključil z magistrsko nalogo z naslovom Tribological behaviour of hybrid carbon filled UHMWPE composites in water. Hari se je nato vpisal na doktorski študij na Tehniški univerzi v Lulei. Nejgovo raziskovalno področje se nanaša na uporabo polimerov v vodno mazanih aplikacijah. V sklopu doktorskega študija bo del svojih raziskav opravil na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani pod vodstvom prof. Mitjana Kalina.