dr. Muhammad Shahid Arshad

Telefon

+386 1 4771 460

E-pošta

Kratka biografija

Dr. Muhammad Shahid Arshad je leta 2008 diplomiral iz fizike na Univerzi Punjab, Lahore v Pakistanu. Nato se je vpisal na magistrski študij iz Uporabne fizike na Institute of Technology (KTH) na Švedskem. Po uspešno zaključenem magistrskem študiju (2008-2011), se je leta 2011 vpisal na doktorski študij na Odseku za nanostrukturne materiale K7 na Institutu Jožef Stefan pod mentorstvom prof. Spomenke Kobe ter somentorstvom doc. dr. Kristine Žužek Rožman. Tema doktorskega dela je bila porazdelitev magnetizacije in preiskovanje procesa demagnetizacije v enodimenzionalnih feromagnetnih nanostrukturah na osnovi sistema Co-Pt. Po opravljenem doktoratu se je leta 2016 zaposlil kot raziskovalec na Odseku za okoljske vede in inženirstvo D05 na Kemijskem institutu v Ljubljani. Tema raziskovalnega dela je bila fotokataliza na principu svetlobnega vzbujanja TiO2. Od leta 2018 je zaposlen kot raziskovalec na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo.

Referenčni projekti:

Publikacije