Sebastjan Matkovič

Telefon

+386 1 4771 465

E-pošta

Kratka biografija

Sebastjan Matkovič se je po končani gimnaziji leta 2012 vpisal na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani. Študij na prvi stopnji je zaključil leta 2016 z zaključnim delom, ki nosi naslov Analiza napetostno-deformacijskega stanja ohišja blažilca Titus, pod mentorstvom doc. dr. Nikolaja Moleta in somentorstvom doc. dr. Pina Koca. Študij je istega leta nadaljeval na magistrskem študijskem programu na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, smer Konstruiranje in mehanika: konstruiranje in razvoj. Del podiplomskega študijskega izobraževanja je opravil v Belgiji na univerzi KU Leuven. Leta 2018 je študij zaključil z magistrskim delom, ki nosi naslov Trajektorija gibanja vretena ostrilnega stroja pod mentorstvom izr. prof. dr. Roberta Kunca. Po končanem študiju se je zaposlil kot raziskovalec na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo. Njegovo raziskovalno področje je utrujanje polimernih zobnikov.

Publikacije