Petra Jan

Telefon

+386 1 4771 460

E-pošta

Kratka biografija

Petra Jan je bila rojena leta 1994 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se je leta 2013 vpisala na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani. Študij je zaključila leta 2017 z zaključnim delom Vpliv temperature na strižno napetostno mejo linearne teorije viskoelastičnosti polieterimida (PEI), pod mentorstvom prof. dr. Igorja Emrija. Študij je nato nadaljevala na skupnem magistrskem programu 4 univerz s področja tribologije, inženiringa površin in mazalnih tehnologij (TRIBOS), v katerem sodelujejo Univerza v Ljubljani (Slovenija), Univerza v Leedsu (Združeno kraljestvo), Univerza v Coimbri (Portugalska) in Tehniška univerza v Lulei (Švedska). Podiplomski študij je zaključila leta 2019 na Tehniški univerzi v Lulei na Švedskem z magistrskim delom v angleškem jeziku, ki nosi naslov Thermochemical characterisation of newly developed UHMWPE nanocomposites, pod mentorstvom prof. dr. Nazanin Emami. Po končanem študiju se je zaposlila kot mlada raziskovalka v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo, na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer se ukvarja z realno kontaktno površino pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina.

Publikacije