dr. Marko Soderžnik

Kratka biografija

Marko Soderžnik je leta 2009 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani pod mentorstvom Prof. Dr. Janvita Goloba. Za diplomsko nalogo z naslovom “Tehnologija mikrokapsulacije insekticidov” je prejel nagrado za prispevek k trajnostnostnemu razvoju družbe Republike Slovenije. Nato se je kot mladi raziskovalec vpisal na doktorski študij Nanoznanosti in nanotehnologije na Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana v Ljubljani, ter se zaposlil na Odseku za nanostrukturne materiale na Institutu Jožefa Stefana. Pod vodstvom Dr. Paula McGuinessa je doktorat z naslovom “Razvoj optimalne mikrostrukture tipa "jedro-ovoj" za visoko koercitivne magnete Nd-Fe-B z minimalno vsebnostjo težkih redkih zemelj” zagovarjal leta 2013. Leta 2015 je bil s strani Japonskega združenja za spodbujanje znanosti (JSPS) nominiran za enoletno podoktorsko izobraževanje na Japonskem (National Institute for Materials Science, Tsukuba), kjer se je ukvarjal s študijem magnetnih domen. Z letom 2020 se je kot raziskovalec zaposlil na Fakulteti za strojništvo v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo.