dr. Urša Šolinc

Kratka biografija

Urša Šolinc je bila rojena v Kranju leta 1984. Leta 2009 je zaključila študij gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo z naslovom Razvoj stabilnih končnih elementov za velike deformacije. Po diplomi se je zaposlila kot raziskovalka na področju numerične mehanike na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Leta 2012 je zaključila študij matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo z naslovom Homogenizacija materiala s periodično mikrostrukturo. Leta 2016 se je zaposlila kot raziskovalka in asistentka na področju strojnih elementov na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Leta 2020 je zaključila doktorski študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani z doktorsko dizertacijo z naslovom Utrujanje magnezijevih zlitin za preoblikovanje pri cikličnem obremenjevanju. Trenutno je zaposlena kot raziskovalka na področju numerične mehanike na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.