viš. znan. sod. dr. Tomaž Požar

Telefon

+386 1 4771 241

E-pošta

Kratka biografija

 

Tomaž Požar se je rodil leta 1980. Po končanem študiju fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani (Uni.-Lj.) je na Fakulteti za strojništvo (FS) iste univerze leta 2010 doktoriral iz strojništva. V letih 2004–2016 je opravljal raziskovalno in pedagoško delo v Laboratoriju za optodinamiko in lasersko tehniko (KOLT, FS, Uni.-Lj.) sprva kot mladi raziskovalec in asistent, kasneje pa kot znanstveni sodelavec. Delo je kot asistent, docent in znanstveni sodelavec v letih 2016-2021 nadaljeval v Laboratoriju za fotoniko in laserske sisteme (FOLAS, FS, Uni.-Lj.). V letu 2018 je na Državni univerzi v Maringá, Paraná, Brazilija delal kot gostujoči profesor. Nazadnje se je v letu 2021 kot višji znanstveni sodelavec pridružil Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo (TINT, FS, Uni.-Lj.). Ima dolgoletne pedagoške izkušnje iz fizike, fotonike ter laserskih tehnologij in sistemov. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo tribologijo, fotoniko, lasersko povzročen ultrazvok, kavitacijo, interferometrijo in lasersko dimenzionalno meroslovje. Njegov največji bazični raziskovalni dosežek je s področja osnovnih interakcij med svetlobo in snovjo, kjer je s sodelavci odkrili povsem nov fizikalni mehanizem: tvorbo ultrazvočnih valov, ki so posledica neposrednega prenosa gibalne količine s svetlobe na snov.

 

 

Reprezentativna bibliografija

 

Izvirni znanstveni članki:

 1. N. G. C. Astrath, E. V. Bergmann, B. Anghinoni, G. A. S. Flizikowski, A. Novatski, C. Jacinto, T. Požar, M. Kalin, L. C. Malacarne in M. L. Baesso (2024). "Towards a comprehensive characterization of spatio-temporal dependence of light-induced electromagnetic forces in dielectric liquids." Scientific Reports 14 (1): 5595 (13 str.).
 2. N. G. C. Astrath, B. Anghinoni, G. A. S. Flizikowski, V. S. Zanuto, L. C. Malacarne, M. L. Baesso, T. Požar in D. Razansky (2023). "The role of electrostriction in the generation of acoustic waves by optical forces in water." Photoacoustics 29: 100445 (7 str.).
 3. D. Horvat, V. Agrež, T. Požar, B. Starman, M. Halilovič in R. Petkovšek (2022). "Laser-induced shock-wave-expanded nanobubbles in spherical geometry." Ultrasonics Sonochemistry 89: 106160 (12 str.).
 4. N. G. C. Astrath, G. A. S. Flizikowski, B. Anghinoni, L. C. Malacarne, M. L. Baesso, T. Požar, M. Partanen, I. Brevik, D. Razansky in S. E. Bialkowski (2022). "Unveiling bulk and surface radiation forces in a dielectric liquid." Light: Science & Applications 11 (1): 103 (10 str.).
 5. T. Požar, V. Agrež in R. Petkovšek (2021). "Laser-induced cavitation bubbles and shock waves in water near a concave surface." Ultrasonics Sonochemistry 73: 105456 (11 str.).
 6. D. Horvat, T. Požar, B. Starman, M. Halilovič in Rok Petkovšek (2020). "Pressure wave focusing effects following laser medical procedures in human eyes." Applied Physics A: Materials Science & Processing 126 (6): 414 (9 str.).
 7. T. Požar, Ž. Pirc, E. Susič in R. Petkovšek (2020). "Simplified detection of cavitation threshold in control valves." Applied Acoustics 165: 107320 (6 str.).
 8. V. Agrež, T. Požar in R. Petkovšek (2020). "High-speed photography of shock waves with an adaptive illumination." Optics Letter 45 (6): 1547-1550. Editors’ Pick
 9. G. A. S. Flizikowski, O. A. Capeloto, V. G. Camargo, B. Anghinoni, M. L. Baesso, L. C. Malacarne, M. P. Belançon, T. Požar in N. G. C. Astrath (2020). "Laser induced thermoelastic surface displacement in solids detected simultaneously by photothermal mirror and interferometry." Optics Express 28 (5): 7116-7124.
 10. T. Požar in R. Petkovšek (2020). "Cavitation induced by shock wave focusing in eye-like experimental configurations." Biomedical Optics Express 11 (1): 432-447.
 11. T. Požar, D. Horvat, B. Starman, M. Halilovič in R. Petkovšek (2019). "Pressure wave propagation effects in the eye after photoablation." Journal of Applied Physics 125 (20): 204701 (9 str.).
 12. M. Dular, T. Požar, J. Zevnik in R. Petkovšek (2018). "High speed observation of damage created by a collapse of a single cavitation bubble." Wear 418-419: 13-23.
 13. T. Požar, J. Laloš, A. Babnik, R. Petkovšek, M. Bethune-Waddell, K. J. Chau, G. V. B. Lukasievicz in N. G. C. Astrath (2018). "Isolated detection of elastic waves driven by the momentum of light." Nature Communications 9: 3340 (11 str.). Top 50
 14. T. Požar, M. Halilovič, D. Horvat in R. Petkovšek (2018). "Simulation of wave propagation inside a human eye: acoustic eye model (AEM)." Applied Physics A: Materials Science & Processing 124 (2): 112 (9 str.).
 15. J. Laloš, M. Jezeršek, R. Petkovšek in T. Požar (2017). "Laser-induced ultrasonic waveform derivation and transition from a point to a homogeneous illumination of a plate." Ultrasonics 81: 158-166.
 16. T. Požar, J. Rus in R. Petkovšek (2017). "Optical detection of impact contact times with a beam deflection probe." Experimental Mechanics 57 (8): 1225-1238.
 17. O. A. Capeloto, V. S. Zanuto, G. V. B. Lukasievicz, L. C. Malacarne, S. E. Bialkowski, T. Požar in N. G. C. Astrath (2016). "Generation and detection of thermoelastic waves in metals by a photothermal mirror method." Applied Physics Letters 109 (19): 191908 (4 str.).
 18. J. Laloš, T. Požar in J. Možina (2016). "Transition from 1D to 2D laser-induced ultrasonic wave propagation in an extended plate." International Journal of Thermophysics 37 (5): 1-10.
 19. J. Laloš, A. Babnik, J. Možina in T. Požar (2016). "Incorporation of a spatial source distribution and a spatial sensor sensitivity in a laser ultrasound propagation model using a streamlined Huygens’ principle." Ultrasonics 66: 34-42.
 20. J. Laloš, T. Požar in J. Možina (2015). "High-frequency calibration of piezoelectric displacement sensors using elastic waves induced by light pressure." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 61 (9): 533-542.
 21. T. Požar, A. Babnik in J. Možina (2015). "From laser ultrasonics to optical manipulation." Optics Express 23 (6): 7978-7990.
 22. T. Požar in J. Možina (2014). "Detection of sub-nanometer ultrasonic displacements." chapter in Fundamentals of picoscience, ed. K. D. Sattler (Taylor & Francis Group).
 23. T. Požar (2014). "Oblique reflection of a laser pulse from a perfect elastic mirror." Optics Letter 39 (1): 48-51.
 24. T. Požar in J. Možina (2013). "Measurement of elastic waves induced by the reflection of light." Physical Review Letters 111 (18): 185501 (4 str.). Editors' Suggestion
 25. T. Požar in J. Možina (2013). "Mechanical wave motion due to the radiation pressure on gain or absorptive rods." Optics Letters 38 (10): 1754-1756.
 26. A. Pogačnik, T. Požar, M. Kalin in J. Možina (2013). "A homodyne quadrature laser interferometer for micro-asperity deformation analysis." Sensors 13 (1): 703-720.
 27. T. Požar, P. Gregorčič in J. Možina (2013). "Interferometric determination of the high-intensity laser-pulse-material interaction site." Applied Physics A: Materials Science & Processing 112 (1): 165-171.
 28. T. Požar in J. Možina (2012). "Dual-probe homodyne quadrature laser interferometer." Applied Optics 51 (18): 4021-4027.
 29. T. Požar in J. Možina (2012). "Observation of microsphere movement driven by optical pulse: comment." Optics Letters 37 (5): 902-902.
 30. T. Požar in J. Možina (2011). "Enhanced ellipse fitting in a two-detector homodyne quadrature laser interferometer." Measurement Science and Technology 22 (8): 085301 (8 str.).
 31. T. Požar, P. Gregorčič in J. Možina (2011). "A precise and wide-dynamic-range displacement-measuring homodyne quadrature laser interferometer." Applied Physics B: Lasers and Optics 105 (3): 575-582.
 32. T. Požar, P. Gregorčič in J. Možina (2011). "Optimization of displacement-measuring quadrature interferometers considering the real properties of optical components." Applied Optics 50 (9): 1210-1219.
 33. T. Požar, P. Gregorčič in J. Možina (2009). "Optical measurements of the laser-induced ultrasonic waves on moving objects." Optics Express 17 (25): 22906-22911.
 34. T. Požar in J. Možina (2009). "Homodyne quadrature laser interferometer applied for the studies of optodynamic wave propagation in a rod." Strojniški Vestnik-Journal of Mechanical Engineering 55 (10): 575-580.
 35. P. Gregorčič, T. Požar in J. Možina (2009). "Quadrature phase-shift error analysis using a homodyne laser interferometer." Optics Express 17 (18): 16322-16331.
 36. T. Požar, R. Petkovšek in J. Možina (2008). "Dispersion of an optodynamic wave during its multiple transitions in a rod." Applied Physics Letters 92 (23): 234101 (3 str.).
 37. T. Požar, R. Petkovšek in J. Možina (2008). "Formation of linear momentum in a rod during a laser pulse–matter interaction." Applied Physics A: Materials Science & Processing 92 (4): 891-895.
 38. T. Požar in J. Možina (2008). "Optodynamic description of a linear momentum transfer from a laser induced ultrasonic wave to a rod." Applied Physics A: Materials Science & Processing 91 (2): 315-318.

 

Poglavje v monografski publikaciji:

 • T. Požar in J. Možina (2014). "Detection of subnanometer ultrasonic displacements." v "Fundamentals of picoscience." (Boca Raton: CRC, Taylor & Francis Group): 553-577.

 

V medijih:

 

Celotna bibliografija: Povezava

 

 

Projekti

 

 • Kavitacija v regulacijskih ventilih (gospodarstvo)
 • Laserske tehnike v meroslovju (gospodarstvo)
 • Elastični valovi povzročeni s svetlobnim tlakom (LIWs) (mednarodni, CAPES - Brazilija)
 • Prostorsko in časovno oblikovanje laserske svetlobe za minimalno invazivne oftalmološke posege (aplikativni projekt L2-9254, prijavitelj, ARRS)

Referenčni projekti: