Nejc Osolnik

Telefon

+386 1 4771 465

E-pošta

Kratka biografija

Nejc Osolnik, rojen leta 1998, se je po končani Srednji strojni šoli v Ljubljani leta 2017 vpisal na Fakulteto za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Leta 2020 je končal prvo stopnjo z zaključnim delom Zasnova in eksperimentalna validacija enoprocesno 3D natisnjenega pospeškomera pod mentorstvom prof. dr. Janka Slaviča. Študij je nadaljeval na drugi stopnji, ki jo je zaključil leta 2022 z magistrskim delom Razvoj geometrijskega modela sferične evolvente za stožčaste zobnike, ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina. Po zaključenem študiju se je še istega leta zaposlil kot mladi raziskovalec na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo. Njegovo glavno področje raziskav je obraba polimernih zobnikov.