Merilniki kinematične viskoznosti

Različni merilniki viskoznosti tekočin

  • G.G.T.: kinematična viskoznost 40°C
  • Lauda: kinematična viskoznost 100°C