Tribometer - CETR - UMT-2

Naprava omogoča dva načina drsnega kontakta; recipročno in enosmerno drsenje. Hkrati je možen nadzor temperature in vlažnosti zraka.

Recipročno drsenje

  • Obremenitev: 0,01–200 N
  • Frekvenca gibanja: 0,1–40 Hz
  • Drsna hitrost: 0,1–2 m/s
  • Pomik: 1–25 mm

 

Enosmerno drsenje

  • Obremenitev: 0,01–200 N
  • Frekvenca gibanja: 0,1–40 Hz
  • Drsna hitrost: 0,01–10 m/s