Tribometer - CSEM Instruments

CSEM pin-disk naprava

  • Kontakt: valjček-disk, suho/mazano
  • Vrsta gibanja: enosmerno drsenje
  • Obremenitev: 1–30 N
  • Drsna hitrost: 1·10ˉ⁵ – 2 m/s
  • Temperatura: 20 °C
  • Atmosfera: zrak/dušik