Tribometer - Loadscanner

Merilnik trenja in adhezijske obrabe

  • Kontakt: valj-valj, ploščica-ploščica, kroglica-ploščica, suho/mazano
  • Vrsta gibanja: recipročno drsno pri povečevanju obremenitve
  • Obremenitev: 20 – 5000 N
  • Drsna hitrost: 0,01 – 0,1 m/s
  • Temperatura: 20 °C – 1000 °C
  • Atmosfera: zrak