Tribometer - Loadscanner

Merilnik trenja in adhezijske obrabe

  • Kontakt: valj-valj, ploščica-ploščica, kroglica-ploščica, suho/mazano
  • Vrsta gibanja: recipročno drsno pri povečevanju obremenitve
  • Obremenitev: 20–5000 N
  • Drsna hitrost: 0,01–0,1 m/s
  • Temperatura: 20–600 °C
  • Atmosfera: zrak