Tribometer - PCS - MTM2

Naprava za merjenje trenja in debeline mazalnega filma v suhih in mazanih kontaktih.

  • Kontakt: kroglica-disk, suho/mazano
  • Obremenitev: 0–75 N
  • Kontaktni tlak: 0–1,25 GPa
  • Drsna hitrost: -4–4 m/s
  • Temperatura: 20–150 °C