Maziva in mazanje

Na področju maziv in mazanja se ukvarjamo s preučevanjem mazanja v različnih režimih ter celovitim pristopom povezovanja kontaktov površin in maziv v sinergijsko delujočo celoto. Pri tem se še posebej posvečamo problemom mejnega mazanja najbolj obremenjenih kontaktov ter problematiki okolju prijaznejših (zelenih) tehnologij mazanja.

V ospredju so sledeče tematike:

 • Biomaziva, biogoriva, klasična in sintetična maziva.
 • Mejno mazanje in tvorjenje nano-triboloških mazalnih filmov.
 • Mehanske in tribološke lastnosti mejnih mazalnih filmov.
 • Mejno mazanje nekonvencionalnih, »inertnih« površin, trdih prevlek in njihova kompatibilnost z mazivi in aditivi.
 • Tribokemijske reakcije za nižje trenje in boljše protiobrabne lastnosti mejnih filmov.
 • Uporaba nanodelcev kot aditivov v triboloških aplikacijah.
 • Raziskava delovanja uporabe nano-struktur iz različnih materialov kot trdnih maziv.
 • Površinske napetosti maziv in njihov vpliv na omočljivost in trenje.
 • Vpliv zdrsa na meji med tekočino (mazivom) in površino na tribološke lastnosti, adsorpcijski modeli.
 • Trdna maziva in samomazalni aditivi v polimernih matricah.
 • Zelene tehnologije mazanja
 • Optimiranje kontaktov za mazanje z vodo, vpliv površinskih nabojev in pH.
 • Raziskave in določanje optimalnih maziv, aditivov in drugih pogojev za optimalno delovanje mazanih sistemov in strojnih elementov.
 • Izvajamo številne analize maziv.

Referenčni projekti: