Doseganje naprednih lastnosti mejnih površin na osnovi nano-inženiringa za drsne obroče alternatorjev

Trajanje projekta

2013 - 2016

Kategorija projekta

SLO

Partnerji

Kolektor Group (Slovenija)

Projekt je osredotočen na razvoj tribološko in električno učinkovitega kontakta z dolgo življenjsko dobo, za novo konstrukcijo drsnega električnega kontakta, za prevajanje električnega toka med mirujočim in rotirajočim delom mehanskih komponent električnih naprav. Raziskovani sistem ima velik ekonomski potencial, saj se uporablja še v številnih drugih napravah, kot so motorji, turbine, generatorji...

Predlagana raziskava bo omogočila spremembo klasičnega sistema drsni obroč-ščetka, zato je na kontaktni površini potrebno vzpostaviti drugačen mejni površinski film – ključno kontaktno »komponento«, preko katere se dejansko prenašajo vse mehanske obremenitve, toplota in električni tok - za dosego učinkovitih mehanskih in električnih lastnosti.

Nov sistem nudi možnost uspešne uporabe novih materialov za to aplikacijo, s pomembnimi okoljskimi, tehnološkimi in ekonomskimi prednostmi v primerjavi s standardnim parom baker-grafit. Vendar pa za izbrani kontakt ne obstajajo predhodne izkušnje pod podobnimi pogoji, kar zahteva njihovo primerno optimizacijo in prilagoditev ključnih vplivnih faktorjev, ki bodo preučevani s koncepti mikro in nano-inženiringa.