Xtribology - Napredne oplaščene tribološke površine za uporabo pri povišanih temperaturah

Trajanje projekta

2010 - 2015

Kategorija projekta

mednarodni

Partnerji

  • AC2T Austrian Center of Competence for Tribology GmbH (Avstrija)
  • Lulea University of Technology (Švedska)
  • University of Loeben (Avstrija)

Doba trajanja strojev in orodij je pogosto odvisna od obrabne odpornosti materialov ki so v uporabi. Površine orodij namenjene masivnemu preoblikovanju morajo pogosto izkazovati primerne tribološke lastnosti tudi pri povišanih temperaturah. Raziskovalni projekt se osredotoča na tribološke pogoje in lastnosti površin, ki so pomembni pri masivnih preoblikovalnih procesih pri povišanih temperaturah.

Temeljno razumevanje obrabnih mehanizmov na različnih kontaktnih parih (orodje-preoblikovanec)  in pridobivanje novih znanj o lastnostih tribološkega kontakta pri povišanih temperaturah, bo eden od glavnih ciljev raziskovalnega projekta. S pomočjo inovativnih tehnologij modifikacije površin in uporabo naprednih maziv se bo poizkušalo nadzorovati trenje in obrabo v drsnem kontaktu pri visokih temperaturah. Dolgoročni cilj tega projekta je povezovanje numeričnih metod, ki popisujejo procese masivnega preoblikovanja in eksperimentalnega dela.

Glavni cilji projekta:

  • Oplaščenje površin orodij  in karakterizacija prevlek.
  • Tribološki testi.
  • Razumevanje vpliva topografije površine na tribološke lastnosti kontakta.
  • Razumevanje vpliva mazalnih sredstev na preoblikovalna orodja.
  • Realizacija oplaščenih orodnih površin z povišano odpornostjo na mehansko in termično utrujanje.
  • Priporočila za izdelavo oplaščenih orodij za uporabo pri povišanih temperaturah.