Pametne funkcionalne prevleke za povečanje obstojnosti struktur in komponent za obrabne namene

Trajanje projekta

2006 - 2008

Kategorija projekta

SLO

Partnerji

  • Inštitut Jožefa Štefana (Slovenija)

V okviru projekta smo preučevali možnosti uporabe sodobnih postopkov inženiringa površin (fizikalni-vakuumski postopki, plazemsko nitriranje, plazemska obdelava površin) za izboljšanje triboloških in korozijskih lastnosti konstrukcijskih materialov. V ospredju našega zanimanja so bili postopki nanašanja funkcionalnih prevlek, katerih funkcija je zmanjšati obrabo, korozijo, trenje ali omočljivost površine.

Projekt je zajemal naslednja področja uporabe postopkov inženiringa površin:

  • Tribološke PVD-prevleke za zaščito strojnih delov.
  • Protikorozijske PVD-prevleke.
  • Hidrofobne PVD-prevleke za zmanjšanje omočljivosti in plazemski postopki obdelave za povečanje omočljivosti.
  • Nadomeščanje elektrokemijskih postopkov začite površin s PVD-postopki.

 

Z namenom zmanjšanja mase vojaških transportnih vozil in opreme, se klasične jeklene in lito železne strojne dele vse pogostje zamenjuje z izdelki iz zlitin lahkih kovin (aluminijeve, magnezijeve, titanove). Ti materiali so sicer trdni, niso pa trdi, zato njihove tribološke lastnosti ne ustrezajo visokim standardom, ki jih zahetva vojaška industrija. Rešitev problema je utrditev in zaščita površin teh materialov z različnimi postopki inženiringa površin.