GreenTRIBOS - Skupni doktorski študij ITN EJD (H2020 Marie Skłodowska-Curie)

Spletna stran

www.greentribos.eu

Trajanje projekta

2019 - 2023

Kategorija projekta

mednarodni

Partnerji

  • University of Leeds (UK)
  • Luleå University of Technology (Sweden)
  • University of Coimbra (Portugal)

Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo (TINT) na Fakulteti za strojništvo je v sodelovanju s partnerji, Univerzo v Leedsu (Združeno kraljestvo), Univerzo v Coimbri (Portugalska) in Tehnično univerzo v Lulei (Švedska), uspel pridobiti evropski projekt skupnega doktorskega študija GreenTRIBOS v skupni vrednosti 3,2 MEvro. Pri projektu sodeluje 26 partnerjev, kjer so poleg inštitutov, univerz, nevladnih in vladnih organizacij, tudi svetovno priznana multinacionalna podjetja, kot na primer TOTAL, Volvo, SKF, Vattenfall, Oerlikon, Sandvik, Cummins idr. Prof. dr. Mitjan Kalin je koordinator celotnega projekta, s čimer Fakulteta za strojništvo utrjuje pomembno vlogo v evropskem prostoru na področju zelenih in trajnostno orientiranih površinskih tehnologij in nadgrajuje, prav tako vodenje in koordinatorstvo, skupnega evropskega magistrskega študija TRIBOS, ki poteka že od leta 2013, in evropskega projekta v okviru ERA-Net sheme GreenCOAT.

Globalno segrevanje ter vremenske razmere postajajo vse bolj nestabilne in ekstremne, in če nam je to všeč ali ne, se znanost strinja, da je uporaba fosilnih goriv ključna sestavina podnebnih sprememb. Trenje, za katerega se porabi kar 30 % vse proizvedene energije, obraba in prekratka življenjska doba komponent, so glavni dejavniki porabe energije, zato je zmanjševanje trenja in obrabe z uporabo zelenega mazanja najbolj direkten način za zmanjšanje porabe energije in onesnaževanja, kar prispeva k boljšemu okolju za celotno družbo.

GreenTRIBOS program sprejema ta izziv. V okviru projekta bo 12 doktorskih študentov raziskovalo v znanstveno usmerjenih delovnih skupinah, z namenom razvoja integrativnih zelenih konceptov kontaktov in funkcijskih površinskih mehanizmov skozi analizo življenjskega cikla. Ocenjevali bodo učinkovitost tribološkega delovanja teh rešitev glede na zmanjšanje porabe energije, izčrpavanja materialnih virov in količine emisij. V skupnem delu bodo raziskovalci združili rezultate v obsežen sklop, splošnih konceptov zelene tribologije in pravil za načrtovanje mehanskih sistemov – le ti bodo prosto dostopni – z merljivim vplivom na celoten življenjski cikel sistema. Vseh 12 doktorskih študentov bo ob podpori svojih mentorjev, raziskovalnih skupin in neakademskih mentorjev uporabljalo komplementarne raziskovalne tehnike, analitična orodja, modele in pristope. Z usposabljanjem v znanstvenih, tehničnih in mehkih veščinah se bodo doktorski študenti usposobili v novo generacijo znanstvenikov in inženirjev z visokim potencialom, ki bodo spodbujali spremembe, potrebne za trajnostni razvoj, ki bo služil inženirskim potrebam Evrope 21. stoletja. Več na: https://www.greentribos.eu/

GreenTRIBOS_2