Mobility GT: Tribologija površin in kontaktov za trajnostno zeleno mobilnost

Spletna stran

www.mobility-gt.eu/

Trajanje projekta

2022 - 2029

Kategorija projekta

na osnovi MSCA COFUND

Partnerji

  • Univerza v Leedsu (Združeno kraljestvo)
  • Tehnološka univerza Luleå (Švedska)
  • Univerza v Coimbri (Portugalska)

Mobility GT je mednarodni program s Pečatom odličnosti Evropske komisije, osnovan na MSCA COFUND shemi. Ponuja 24 podoktorskih 2,5-letnih štipendij za raziskovalne projekte na temo tribologije za trajnostno zeleno mobilnost, ki jih predlagajo kandidati sami. Projekt vodi Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo (TINT) in se izvaja skupaj z Univerzo v Leedsu (Združeno kraljestvo), Tehnološko univerzo Luleå (Švedska) in Univerzo v Coimbri (Portugalska). V projekt je vključenih 50 pridruženih partnerjev, predvsem iz industrije (Volvo, Scania, Oerlikon, SKF, Hidria, Kolektor, Mahle, Cummins in drugi).

Mobility GT bo zaposlil 24 podoktorskih raziskovalcev, ki bodo predlagali lastne raziskovalne projekte na temo zelene tribologije. Štipendije bodo podeljene za raziskovalno delo na naslednjih štirih področjih:

  • Zeleno mazanje in površinska tehnologija na nano skali (Ljubljana)
  • Mejni filmi in tribokemične površine (Leeds)
  • Zeleno mazanje za lahke kompozite in modeliranje mazanja (Luleå)
  • Napredne površinske prevleke z nizkim trenjem in odporne proti obrabi (Coimbra)

Projekt bo izveden v dveh razpisih za dve skupini. Vsaka bo vsebovala 12 podoktorskih raziskovalcev. Polovica raziskovalcev znotraj vsake skupine se bo sprva osredotočila na temeljne raziskave na nanoskali (na Univerzi v Ljubljani), druga polovica pa bo na začetku delala na makroskali: na aplikativno usmerjenih triboloških raziskavah materialov, površin, prevlek in mazanja (na Univerzi v Leedsu, na Tehnološki univerzi Luleå ali na Univerzi v Coimbri). Temu bo po 21 mesecih delovanja na primarni instituciji sledil obvezen prehod med obema skalama, ki vključuje tudi obvezno napotitev k medsektorskem/industrijskem partnerju. Osnovni namen tovrstne mobilnosti je, da podoktorski raziskovalci, ki sprva delujejo na nanoskali, prenesejo, kar so odkrili, na makroskalo, medtem ko tisti, ki so pričeli svoje raziskovanje na makroskali, dobijo priložnost, da se poglobijo v svoje ugotovitve na nano nivoju. Podoktorski raziskovalci bodo tako svoj projekt zaključili z 9-mesečno napotitvijo na drugo akademsko institucijo, ki kar najbolje dopolnjuje njihovo glavno raziskovalno usmeritev.

  • Prvi razpis je zaključen. 12 podoktorskih raziskovalcev prične z delom na svojih projektih 1. julija 2024.
  • Drugi razpis bo na voljo s 1. decembrom 2025. Rok za oddajo predloga podoktorskega projekta bo 28. februarja 2026. Druga skupina 12 podoktorskih raziskovalcev pa bo pričela z delom 1. januarja 2027.