Mobility GT: Tribologija površin in kontaktov za trajnostno zeleno mobilnost

Spletna stran

www.mobility-gt.eu/

Trajanje projekta

2022 - 2027

Kategorija projekta

na osnovi MSCA COFUND

Partnerji

  • Univerza v Leedsu (Združeno kraljestvo)
  • Tehnološka univerza Luleå (Švedska)
  • Univerza v Coimbri (Portugalska)

Mobility GT je mednarodni program s Pečatom odličnosti Evropske komisije, osnovan na MSCA COFUND shemi. Ponuja 24 podoktorskih 3-letnih štipendij za raziskovalne projekte o tribologiji za trajnostno zeleno mobilnost, ki jih predlagajo kandidati sami. Projekt vodi Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo in se izvaja skupaj z Univerzo v Leedsu (Združeno kraljestvo), Tehnološko univerzo Luleå (Švedska) in Univerzo v Coimbri (Portugalska). V projekt je vključenih 50 pridruženih partnerjev, predvsem iz industrije (Volvo, Scania, Oerlikon, SKF, Hidria, Kolektor, Mahle, Cummins in drugi).

Mobility GT bo zaposlil 24 podoktorskih raziskovalcev, ki bodo predlagali lastne raziskovalne projekte na temo zelene tribologije. Štipendije bodo podeljene za raziskovalno delo na naslednjih štirih področjih:

  • Zeleno mazanje in površinska tehnologija na nano skali (Ljubljana)
  • Mejni filmi in tribokemične površine (Leeds)
  • Zeleno mazanje za lahke kompozite in modeliranje mazanja (Luleå)
  • Napredne površinske prevleke, odporni proti obrabi, z nizkim trenjem (Coimbra)

Projekt bo izveden v dveh razpisih za dve skupini. Vsaka bo vsebovala 12 podoktorskih raziskovalcev. Polovica raziskovalcev znotraj vsake skupine se bo sprva osredotočila na temeljne raziskave na nanoskali (na Univerzi v Ljubljani), druga polovica pa bo na začetku delala na makroskali: na aplikativno usmerjenih triboloških raziskavah materialov, površin, prevlek in mazanja (na Univerzi v Leedsu, na Tehnološki univerzi Luleå ali na Univerzi v Coimbri). Temu bo po 27 mesecih delovanja na primarni instituciji sledil obvezen prehod med obema skalama, ki vključuje tudi obvezno napotitev k medsektorskem/industrijskem partnerju. Osnovni namen tovrstne mobilnosti je, da podoktorski raziskovalci, ki sprva delujejo na nanoskali, prenesejo, kar so odkrili, na makroskalo, medtem ko tisti, ki so pričeli svoje raziskovanje na makroskali, dobijo priložnost, da se poglobijo v svoje ugotovitve na nano nivoju. Podoktorski raziskovalci bodo tako svoj projekt zaključili z 9-mesečno napotitvijo na drugo akademsko instituciji, ki kar najbolje dopolnjuje njihovo glavno raziskovalno usmeritev.

Objavljena bosta dva redna razpisa. Prvi razpis bo na voljo s 1. januarjem 2023. Rok za oddajo predloga podoktorskega projekta je 31. maj 2023. Drugi razpis bo na voljo leto kasneje, 1. januarja 2024.