2020 Interface - Optimiranje triboloških površin na nano skali z namenom zmanjšanja negativnih vplivov na okolje

Trajanje projekta

2009 - 2013

Kategorija projekta

mednarodni

Partnerji

  • Univerza v Leedsu (Velika Britanija)
  • Univerza v Coimbri (Portugalska)
  • Univerza v Ljubljani (Slovenija)
  • Univerza v Groningenu (Nizozemska)
  • Inštitut Jožef Stefan (Slovenija)
  • Sulzer DLC Coatings NV (Francija)
  • Lubrizol Ltd. (Velika Britanija)
  • Volvo Technology Corporation (Švedska)
  • SKF (Nizozemska)

Z razvojem novega avtomobilskega pogonskega sistema, ki uporablja prevleke iz diamantu podobnega ogljika, DLC (ang. »diamond-like carbon«), in maziva prihodnje generacije, želimo doseči evropske cilje glede ekonomičnosti porabe goriva in obrabne obstojnosti. Projekt »2020 Interface« združuje konzorcij svetovnega razreda: 4 univerze, 1 raziskovalni inštitut in 4 vodilna multinacionalna podjetja iz 8 držav EU.

Obrabno trajnost in nizko trenje v motorjih z notranjim izgorevanjem zagotavlja kompleksni paket baznega olja z dodatkom mazalnih aditivov, ki skupaj sestavljajo motorno olje. Pri obratovanju potekajo med mazalnimi aditivi in površinami tribokemijske interakcije, katerih produkt so nanostrukturni, kompozitni, samo-obnovljivi tribofilmi ali t.i. vmesna faza (ang. »interface«). Projekt »2020 interface« zaobjema napredno oblikovanje te vmesne faze; z uporabo prevlek iz diamantu podobnega ogljika (DLC) in maziva prihodnje generacije, poskuša doseči vedno bolj zahtevne evropske cilje glede ekonomičnosti porabe goriva in obrabne obstojnosti. V zadnjem desetletju je prišlo do intenzivnega razvoja novih proti-obrabnih prevlek, s čimer se je kompleksnost površinskih sistemov izrazito povečala. Vendar pa so ključni element pri zagotavljanju delovanja mehanskih sistemov v področju mejnega mazanja še vedno površinski nano-strukturni filmi, ki nastanejo kot vmesna faza tribokemijskih interakcij med površino in mazalnimi aditivi. Strategije za načrtovanje in optimizacijo omenjenih vmesnih faz še niso bile izdelane in projekt »2020 Interface« se tega problema loteva skozi interdisciplinarno integrirani eksperimentalni in teoretični pristop. Takšen pristop se je že izkazal v učinkovitem izboljšanju ekonomičnosti porabe goriva (varovanje naravnih virov), zmanjšanju emisij (varovanje okolja) in izboljšanju obrabne obstojnosti (zmanjšanje odpadkov in vzdrževanja). Ker se število vozil v svetu povečuje iz leta v leto in motor z notranjim izgorevanjem ostaja glavna platforma za prenos moči v bližnji prihodnosti, bo vpliv tega projekta velik in dolgotrajen. Projekt »2020 Interface« združuje konzorcij svetovnega razreda: 4 univerze, 1 raziskovalni inštitut in 4 vodilna multinacionalna podjetja iz 8 držav EU. Skupaj sestavljamo celotno verigo za zagotavljanje hitrih in radikalnih inovacij od nano-znanosti do celotnega sklopa novih tehnoloških platform mazanja za komercialne aplikacije v dizelskih in bencinskih pogonskih sistemih.