Napredni kontaktni inženiring za visoko zmogljive vodno mazane in gnane hidravlične motorje

Trajanje projekta

2013 - 2015

Kategorija projekta

SLO

Cilj predlaganega projekta je razviti kvaliteten, vzdržljiv vodni hidravlični motor, ki bi bil tehnološko in komercialno uspešen produkt na globalnem trgu. Tak motor je novost na področju vodne hidravlike, katere velika prednost uporabe je v varovanju naravnega okolja in pitnih voda.

Dandanes približno 85 % hidravličnih sistemov uporablja mineralno hidravlično olje kot hidravlično kapljevino. Ti hidravlični sistemi omogočajo izjemno natančnost in učinkovitost. Delujejo z visokimi tlaki (do 450 bar, nekateri celo do 750 bar), z velikimi pretoki (tudi do več tisoč litrov na minuto), pri izjemnih delovnih frekvencah (več sto Hz), pri tem pa zagotavljajo dolgo uporabno dobo.

Vendar pa ima olje kot hidravlična kapljevina, navkljub številnim tehničnim prednostim, nekatere slabosti, npr. razmeroma visoko ceno in ekološko spornost. Prav slednja pridobiva vse bolj na pomenu v zadnjem času, ko se skuša tudi z zakonskimi predpisi na številnih področjih zavarovati okolje pred onesnaževanjem. Izjemno strogo je npr. področje avtomobilske industrije in transporta.

Zaradi tega se skuša mineralno ali sintetično hidravlično olje nadomestiti z drugimi okolju ustreznimi rešitvami. Išče se torej hidravlična tekočina, ki bi bila naravi manj škodljiva in tehnično sprejemljiva.

Predlagan projekt se bo izvajal v štirih sklopih:

1. Modeliranje triboloških kontaktnih površin in njihova optimizacija, numerična analiza in optimiranje pretočnih kanalov in ''dinamičnih'' rež, itd.

2. Modelni tribološki testi različnih materialnih parov.

3. Realni testi hidravličnega motorja na vodnem hidravličnem preizkuševališču.

4. Validacijski test.