ENTICE - Inženirska tribokemija in površinski kontakti v motorju z notranjim izgorevanjem

Trajanje projekta

2012 - 2016

Kategorija projekta

mednarodni

Partnerji

 • Univerza v Leeds-u (Velika Britanija)
 • Ecole Centrale Lyon (Francija)
 • SKF Engineering Research Centre (Nizozemska)
 • TECVAC Ltd. (Velika Britanija)
 • TOTAL Raffinage Marketing (Francija)
 • Mercedes Benz HPE Ltd. (Velika Britanija)
 • AC2T - Austrian Center of Competence for Tribology GmbH (Avstrija)

Tribokemija in raziskave kontaktnih površin niso nove, toda projekt ENTICE se kot prvi osredotoča na tribokemijo mazalnih sistemov motorja z notranjim izgorevanjem. Pri tem daje projekt poudarek predvsem na nove okoljske in zakonodajne zahteve.

Projekt ENTICE zasleduje sledeče znanstvene in tehnološke cilje:

 • Razvoj modelov, ki pojasnjujejo funkcijo aditivov pri tribološkem obnašanju od osnovne do makro skale, pri čemer se upošteva degradacija aditivov, fizikalne/kemijske/mehanske lastnosti materialov in interakcije na nivoju aditivi/površina in aditivi/aditivi.
 • Doseganje optimiziranih interakcij na nivoju material/mazivo za doseganje nizkega trenja in dolge obstojnosti komponent motorja z notranjim izgorevanjem, ki delujejo v režimih mejnega in mešanega mazanja in so mazane z novimi in rabljenimi olji.
 • Izgradnja nove generacije triboloških/tribokemijskih merilnih tehnik na mestu za kemijsko karakterizacijo tribološkega kontakta.
 • Narejena bo delovna tribokemijska študija metodologij pomembnih za motor z notranjim izgorevanjem, kar bo omogočalo znatno izboljšanje stroškov povezanih z konstruiranjem in homologacijo procesov z uporabo novih triboloških tehnologij.
 • Razvoj razširljive, večskalne računalniške mreže, ki bo vključevala realne površine, mikrostrukture in dinamično modifikacijo površin, kar bo omogočalo tako razumevanje zmanjšanja trenja kot tudi mehanizme utrujanja.