MINILUBES - Mehanizmi interakcij ionskih tekočin z inženirskimi površinami na nano-nivoju

Trajanje projekta

2009 - 2012

Kategorija projekta

mednarodni

Partnerji

  • AC²T Research GmbH (Avstrija)
  • Fundacion Tekniker - Manufacturing Processes Department -Tribology Unit (Španija)
  • University of Gdansk - Faculty of Chemistry Department of Environmental Analytics (Poljska)
  • Cardiff University - School of Engeneering (Velika Britanija)
  • Laboratoire de Thermodynamique des Solutions et des Polymères (Francija)
  • Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg - Institute of Chemistry, Macromolecular Chemistry, TGZ III (Nemčija)
  • Institutul De Chimie Macromoleculara “Petru Poni” - Department of Physical Characterization of Polymers and Polymeric Materials (Romunija)
  • Universidad De Vigo - Department of Organic Chemistry (Španija)
  • GKN Sintermetals S.p.A (Italija)

Ionske tekočine se uporabljajo kot nadomestne tekočine tradicionalnih topil v katalizi, sintezi in elektrokemiji, vendar je le malo raziskav opravljenih na področju uporabe ionskih tekočin kot maziv. Cilj projekta je tako poglobljeno razumevanje ionskih tekočin z namenom kasnejše uporabe kot učinkovitih maziv.

Projekt Minilubes je prvi obširen in celosten pristop k ionskim tekočinam za potencialno uporabo kot maziva za kovine, keramike in polimere, ter kot osnova za nanodelce, ki znižujejo trenje in obrabo. V osnovi imajo ionske tekočine izredno nizek parni tlak, zadovoljivo odvisnost viskoznosti od temperature, niso vnetljive in so stabilne pri visokih temperaturah do 250 °C. Tako izbira kationa ali aniona kot zasnova stranskih verig določa temeljne lastnosti ionskih tekočin. Omenjene lastnosti, ki so zaželjene pri mazivih, in možnost tvorjenja spojin "po meri" dvigajo zahtevo  po poglobljenem raziskovanju ionskih tekočin v tribologiji.

Raziskave vključujejo zasnovo molekul in sintezo novih ionskih tekočin, prav tako pa tudi pripravo naprednih materialov, ki vsebujejo oziroma so osnovani na ionskih tekočinah. Vrednotenje maziv in materialov poteka od določitve fizikalno-kemijskih lastnosti vključno z umetnim staranjem in mehanskim testiranjem do triboloških testiranj. Torne in obrabne lastnosti bodo dopolnjene s temeljito karakterizacijo površin s poudarkom na tribokemijsko zreagiranih slojih. Parametri dobljeni iz omenjenih raziskav bodo uporabljeni za modeliranje triboloških procesov na nano-nivoju in za molekularno zasnovo novih ionskih tekočin.

Povezava do spletne strani projekta: MINILUBES