Mehanizmi in formiranje triboloških nanoplasti pri mejnem mazanju DLC prevlek

Trajanje projekta

2007 - 2009

Kategorija projekta

mednarodni

Cilj projekta je določitev funkcijske povezave med temeljnimi fizikalno-kemijskimi in strukturnimi lastnostmi prevlek in maziv, s formiranjem mazalnih nano tribo-kemijskih filmov, ter učinkovitostjo mejnega mazanja in tako določiti delujoče mehanizme mejnega mazanja DLC prevlek pri izbranih kontaktnih pogojih.

Prevleke na osnovi diamantu-podobnega ogljika (Diamond-Like Carbon, t.j. DLC) so v zadnjih 10 letih dosegle izjemen napredek, tako da se jih lahko uporablja v visoko obremenjenih aplikacijah, ki so običajno mazane z mazivi. Predvsem jih odlikujejo nizko trenje, včasih imenovano celo “super-nizko”, dobre protiobrabne lastnosti, zaščita pred adhezijo in “zlepljanjem/zavarjanjem” površin, korozijska zaščita… Za kvalitativni preskok, ki bo omogočal optimiranje in prilagajanje teh triboloških sistemov za čimboljše delovanje, je nujno potrebno poznavanje mehanizmov: zakaj in pod kakšnimi pogoji so ti mehanizmi možni, s kakšnimi lastnostmi prevlek in aktivnih funkcionalnih skupin maziv so možne interakcije, kdaj ter kako je možen nastanek zaščitnih nano filmov in s tem “pravo mejno mazanje”.