Razvoj inteligentnega diagnostičnega sistema za rotacijske stroje

Trajanje projekta

2005 - 2008

Kategorija projekta

SLO

Partnerji

  • Acroni d.o.o. (Slovenija)

V predlaganem projektu bomo razvili inteligentni diagnostični sistem za zgodnje odkrivanje okvar med delovanjem rotacijskih strojev. Ena od ključnih idej predlaganega koncepta je popolna in celovita uporaba različnih podatkov, ki jih bomo dobili s pomočjo standardnih on-line merilnih instrumentov in podatkov, ki jih bomo dobili s periodičnimi, off-line, laboratorijskimi analizami maziv in delcev v mazivih. Dodatna prednost predlaganega sistema bo tudi v mehanizmih za prilagoditvi izvornih indikatorjev, ki bodo bazirali na najnovejših tehnikah za obdelavo signalov.

Namen projekta

V predlaganem projektu bomo razvili inteligentni diagnostični sistem za zgodnje odkrivanje okvar med delovanjem rotacijskih  strojev. Glavni sestavni deli predlaganega projekta so:

  • razvoj modulov za analizo indikatorjev v časovni in frekvenčni domeni ter modulov za shranjevanje le teh,
  • konstrukcija baze podatkov,
  • zapis pravil za odpravljanje napak v vzdrževanju, zasnovanih na ugotovljenem stanju elementov rotirajočega stroja,
  • razvoj inteligenčnih mehanizmov, ki se bodo uporabljali v on-line in off-line pogojih,
  • zasnova in konstrukcija integriranega eksperimentalnega prostora,
  • oprema testnega preizkuševališča in tesni preizkus razvitega sistema.