Raziskava možnosti delovanja triboloških sistemov brez maziva ali z mikro-nano mazalnimi filmi

Trajanje projekta

2004 - 2007

Kategorija projekta

mednarodni

Partnerji

  • Unior d.d (Slovenija)

Cilj projekta je raziskati možnosti za delovanje pogonskih in produkcijskih sistemov z mikro-nano mazalnim filmom, biološko razgradljivimi mazivi ter delovanje sistemov brez maziva z uporabo trdih zaščitnih prevlek.

Zadnje desetletje je veliko število raziskav s področja tribologije, materialov in površin usmerjeno v povečevanje obrabne obstojnosti kontaktnih površin elementov, povečanje izkoristka in zanesljivosti delovanja pogonskih in produkcijskih sistemov. V zadnjem času je poudarek tudi  na ekologiji  in zmanjševanju porabe energije z zmanjševanjem trenja.

Raziskave bomo izvedli na paru zobnikov, kot tipičnem predstavniku strojnih elementov in orodju za vroče kovanje, ki predstavlja mehansko in termično najbolj obremenjen tribološki sistem. Rezultat raziskave bo ocena možnosti uporabe trdih prevlek za delovanje pogonskih in produkcijskih sistemov z mikro-nano mazalnim filmom ali brez maziva v tribološkem kontaktu.